„Láska je vzájomné obdarovávanie, ľudský hlas, myšlienka, dotyk. Tým všetkým sa dotvárame na človeka, tým všetkým pomáhame druhému k ľudskosti a on pomáha nám. Preto ani rozchod nemôže byť víťazstvom či prehrou, ale vždy iba požehnaním oboch životov, ktorým sa dostalo milosti. Istý profesor tvrdil, že zamilovať sa je dôležitejšie než spraviť maturitnú skúšku. Dajme mu pri všetkej úcte ku vzdelaniu – za pravdu. Prebudiť v sebe schopnosť lásky je skutočne najväčšou a najvýznamnejšou úlohou človeka.“

Zázraky života

Kniha známeho detského psychológa profesora Ivana Štúra vychádza, aby sme si pripomenuli výročie jeho odchodu a aby navždy ostali s nami jeho originálne a hlboko ľudské, psychologicko-filozofické myšlienky podčiarknuté životnou skúsenosťou a klinickou odbornou praxou.

Eseje o láske, živote a smrti sú zostavené z dosiaľ publikovaných i nepublikovaných článkov. Svojím obsahom ako by chceli zdôrazniť, že možno práve dnes je dobre spomenúť si na iný, kvalitnejší a zaujímavejší pohľad na svet, ktorý nepozná vypočítavosť a iné kvantitatívne kritéria.

Autor sa múdro, láskavo a filozoficky zamýšľa nad základnými otázkami života: Čo robiť? Ako žiť? Venuje sa aj oblasti medziľudských vzťahov, láske, rozchodom, ale aj témam ako je charakter, humor, stres, žiarlivosť, nevera…

Kniha svojím obsahom môže zaujať čitateľa každého veku a môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú prežiť plnohodnotný a šťastný život, ale bez rôznych návodov.

Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. (1933 – 2015)

Profesor Ivan Štúr svoj dlhý a tvorivý život, na ktorý ho pripravili rodičia, otec známy filozof a matka prvá profesorka v medicíny v Československu, zúročil naozaj bohato. Najprv vyštudoval telovýchovu na Pedagogickej fakulte v Olomouci, neskôr psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívny šport a pediatrická psychológia mu navždy prirástli k srdcu.

Pre svoje nekompromisné postoje k okupácii Československa v roku 1968 bol prinútený vzdať sa miesta za vysokoškolskou katedrou, ale naďalej sa dlhodobo občiansky i autorsky angažoval. Jeho meno ako milovníka prírody a prírode blízkych športov (vodáctvo, turistika, volejbal) nájdeme aj v slávnej ochranárskej publikácii Bratislava/nahlas. Vyše 30 rokov pôsobil na klinike na Bezručovej ulici v Bratislave ako detský psychológ. Napísal z tejto oblasti mnoho odborných i populárno-vedeckých kníh, podieľal sa na založení Ligy za duševné zdravie.

V roku 1990 až 1995 sa stal predsedom Vedeckého kolégia SAV pre psychológiu a pedagogiku, v roku 1999 bol hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre klinickú psychológiu. Popritom prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Bol autorom viacerých odborných i populárno-vedeckých kníh: Problémy rodiny a školskej výchovy, Dieťa a príroda, Základy diferenciálnej psychológie II, Ľudské mláďa, Pediatrická psychológia, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života, O láske a neláske. V roku 2014 vyšli knižne rozhovory Denisy Gura Doričovej s týmto členom slávnej štúrovskej rodiny pod názvom Kto chce žiť, nech sa kýve. Pán profesor bol praprasynovec Ľudevíta Štúra.

„Život je kontinuitou odchádzajúcich a prichádzajúcich, v tom je jeho najväčšia hodnota aj krása. Len individuálne sa s tým ťažko vyrovnávame. Odchod blízkeho človeka nás učí ľudskej múdrosti. Nie je to však aj ten najvyšší príkaz, aby sme žili pekný život, aby sme sa správali k blížnemu čo najlepšie? Potom si nebudeme musieť vyčítať, že sme na niečo zabudli, pokiaľ ešte bola možnosť.“

Objednať knihu

Ak si objednáte knihu cez našu stránku, podporíte vydavateľstvo, ktoré realizuje nedokončené snahy autora vydať svoje úvahy, myšlienky, články. Prispejete na tlač a iné výdavky, ktoré sú s knihou spojené. Ďakujeme, že nám pomáhate.